Usluge

Izgradnja i rekonstrukcija lukobrana, marina, pristaništa

Naša firma je specijalizovana za sve vrste građevinskih radova u cilju izgradnje novih i obnove postojećih lukobrana, marina i pristaništa. Za sve radove Hidromont inženjering d.o.o raspolaže kadrovima sa dugogodišnjim iskustvom, kao i vlastitom opremom koja se kontinuirano modernizuje.

Polaganje podvodne-podmorske infrastrukture, podmorski ispusti, cevovodi, kablovi

Specijalizovani smo za podvodne radove poput postavljanja podmorske infrastrukture, cevovoda, te kablova, kao i za vršenje podmorskih ispusta. Za realizaciju ovakvih složenih procedura naši profesionalci imaju odgovarajuće licence, dugogodišnje iskustvo i znanje, a raspolažu i najsavremenijom opremom.

Podvodni-podmorski iskopi

Vršimo sve vrste podvodnih-podmorskih iskopa u cilju produbljivanja, čišćenja, odmuljivanja kao i korišćenja iskopanog materijala za nasipanja. Ovaj postupak podrazumijeva geodetska snimanja o stanju dna i plovno iskopavanje plovnim bagerima.

Betonske konstrukcije, prefabrikovani betonski elementi, in situ beton podvodni

Izrađujemo i postavljamo podvodne betonske konstrukcije, prefabrikovane betosnke elemente, kao i in situ beton. Vršimo procjenu kvaliteta betonske konstrukcije pod vodom, podvodno šalovanje, armiranje i betoniranje, podvodno bušenje u betonu, kao i podvodnu ugradnju ankera.

Geodetska podvodna i nadvodna snimanja

U cilju adekvatne analize, plana i pripreme radova vršimo geodetska snimanja i izradu elaborata o stanju dna, GPS pozicioniranje, sonar, babatimetriju, 3D model terena, elektronsku tahimetriju i topografiju.

Podvodno snimanje stanja objekata i terena

Kako bismo stekli adekvatnu sliku o stanju podvodnih objekata i terena, posjedujemo sistem podvodne televizije sa audio i vizuelnim zapisom. Vršimo podvodno fotografisanje, kao i ROV snimanje sa daljinski upravljanim vozilom-robotom.

Odvodnjavanje objekata i terena pumpama velikog kapaciteta

Vršimo odvodnjavanje i čišćenje objekata i terena pumpama velikog kapaciteta. Rješavamo odvođenje raznih iskopa pri gradnji složenih građevinskih objekata uz pomoć centrifugalnih pumpi koje mogu da transportuju čistu i zaprljanu muljevitu vodu sa čvrstim česticama, pijeskom ili muljem.

Podvodno humanitarno razminiranje

Naši ronioci posjeduju licence i sertifikate za odvodno deminiranje i za supervizore u komercijalnom ronjenju i podvodnom razminiranju. Uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava je izuzetno delikatan i opasan posao koji zahtjeva stručnost i iskustvo. Zato je izuzetno važno tu proceduru prepustiti profesionalcima.

Podvodni minerski radovi

Vršimo podvodna miniranja u cilju uklanjanja podvodnih betonskih ili metalnih konstrukcija. Naši vrhunski obučeni radnici pronaći će rješenje za svaki vaš problem vezan za miniranje, a u radu primjenjuju najnovija tehnološka dostignuća iz te oblasti.

Pregled brodova i plovne tehnike

Vršimo pregled i snimanje stanja brodova i plovne tehnike. Vršimo snimanje stanja trupa broda i elise, čišćenje trupa broda i elise i mijenjanje anoda, kontrolu i reparaciju.